دات نت نیوک
تاریخ : در تاریخ 11/22/2015 14:54:06 نویسنده: maryam_hhd@yahoo.com
نابودی تدریجی فوبوس توسط سیاره مادرش

ناسا اخیرا تایید کرده است که فوبوس، یکی از اقمار مریخ، توسط سیاره مادر خود، به تدریج، در حال نابودی و تخریب است. ناسا برای این واقعه سه علت را بر شمرده است: شیارهای موجود بر روی فوبوس، نزدیکی آن به مریخ و ساختار خود فوبوس.

کارشناسان از مدت ها پیش بر این باور بودند که شیارهای ظاهری بر روی سطح فوبوس، بر اثر برخوردهای قوی سیارک ها با سطح این قمر به وجود آمده اند. 

دانشمندان در تحقیقات اخیر قادر به تشخیص این موضوع شدند که این شیارها از نیروی وارده ی دیگری ناشی می شوند.

نتایج، دانشمندان را به تئوری جدیدی رساند که این شیارها به وسیله بقایایی کوچک که از مریخ آمد،ه شکل گرفته اند و مستقیما در حال نابودی فوبوس هستند. گفته می شود  نزدیکی فوبوس و مریخ باعث قویتر شدن تاثیرات این برخوردها شده است.

این نزدیکی فاصله باعث تاثیرات جزرو مدی از سمت مریخ بر روی فوبوس می شود و  در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین دلایل وجود شیارها بر روی فوبوس شناخته شده است. چرا که فاصله فوبوس تا مریخ تنها در حدود 5955کیلومتر است. این فاصله نزدیک مسلما فشارهای بیشتری را از سمت سیاره مادر بر قمر وارد می کند که می تواند برای تخریب سطح آن قمر کافی باشد. این یافته مشاهده شیارهایی جوان تری نسبت به قبلی ها را نیزتوجیه می کند و نشان می دهد که کماکان هم این موضوع در حال ادامه یافتن است.

مدل های جدید کامپیوتری نیز پیشنهاد می کنند که بخش های داخلی فوبوس ظریف تر از بخش های بیرونی آن است که اندکی پسبناک و تا حدی کشسان است. با شبیه سازی نیروهای جزر و مدی مریخی و اعمال آن به جهت بررس یواکنش ها، نشان داده شد که جاهای یکه تحت فشار زیاد قرار گرفتند، دارای شیارهایی شدند

البته متخصصین نمی تواند پیش بینی کنند که تا چه زمانی این سطح تازک فوبوس مس تواند این فشارها را تحمل کرده و متلاشی نشود. 


1394/09/01 02:54:06 ب.ظ
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی