دات نت نیوک
تاریخ : در تاریخ 11/19/2015 11:10:39 نویسنده: maryam_hhd@yahoo.com
برف دی اکسید کربن برای تمیزکردن تلسکوپ ها

برف دی اکسید کربن

درست همانند رانندگان که در زمستان گاهی از برف برای تمیز کردن شیشه های خود استفاده می کنند، در این تصویر هم دو مهندس تلسکوپ فضایی جیمز وب را می بینید که در حال تمیز کردن آینه تستیِ این تلسکوپ در مرکز پرواز فضایی گدارد، هستند. با ریختن برف دی اکسید کربن بر روی سطح آینه، اینمهندسین قادرنند بدون اینکه کوچک ترین خراششی بر سطح آینه وارد شود، آن را به خوبی تمیز کنند. در واقع کریستال های شبیه به برفِ دی اکسید کربن ذرات آلاینده را از روی سطح تلسکوپ می زداید، چرا که حتی کوچک ترین ذرات میتوانند در نتایج علمی تاثیرمنفی داشته باشند. البته این نکته شایان ذکر است که این روش تمیز کردن آینه تلسکوپ فقط ددر مرحله آماده سازی و تست قابل اجرااست1394/08/28 11:10:39 ق.ظ
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی