دات نت نیوک
تاریخ : در تاریخ 10/10/2015 02:46:42 نویسنده: hessamvakil@gmail.com
صبح دم پلوتو هم آبی رنگ است

نخستین تصویر رنگی از جو مه آلود پلوتو، که در آخرین هفته به زمین بازگشته بود، نشان میدهد که آسمان پلوتو آبی رنگ است.


مدیر تحقیقات موسسه پژوهش های جنوب غرب در کلرادو می گوید: "چه کسی پیشبینی آسمان آبی در کمربند کویپر را می کرد؟ براستی که با شکوه است"

عناصر مه، به خودی خود قرمز و خاکستری هستند، اما نوری که پراکنده می کنند، آبی رنگ است  که توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. یکی از دانشمندان پروژه افق های نو در این خصوص می گوید "توجه داشته باشید که رنگ  آبی از ترکیبات و اندازه غبار سیاره حکایت دارد " و اضافه می کند "آسمان آبی روی زمین غالبا نتیجه پراکندگی نور خورشید از ذرات بسیار کوچک است. مولکول های نیتروژن در زمین بسیار کوچک اند. اما در پلوتو این ملکول ها به نسبت درشت ترند اما هنوز کوچک محسوب می شوند چیزی که ما به آن تولین می گوییم"

دانشمندان بر این باورند که تولین ها ذرات طبقات فوقانی جو هستند. جایی که نور خورشید آنها را به یون نیتروژن و مولکول متان تبدیل می کند  و اجازه برهم کنش انها را می دهد. تا یونهای پیچیده بیشتر و بیشتری ایجاد کنند وقتی آنها بازترکیب شدند، ملکولهای عظیم الجثه پیچیده تری می سازند. این نراحل ابتدا در جو بالایی قمر زحل، تایتان دید شده بود

نویسنده سید حسام وکیل


1394/07/18 02:46:42 ق.ظ
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی